RJ-C-100设备专用修复材料解决酸雾净化塔腐蚀问题

酸雾净化塔结合世界先进的废气处理技术,对工业废气如酸雾、碱雾、喷涂废气、浇筑废气、化工废气、氧化还原等有明显功效,达到国家工业排放标准。

..........................................点击标题 查看全文..........................................
«1»